מספר טלפון


5831750 - 02 יששכריאן ד"ר שלמה
5831751 - 02 יששכריאן חיים
5831752 - 02 בירימן יעקב
5831753 - 02 כהן אברהם יצור ושווק ידיות עץ
5831755 - 02 כהן אסתר
5831756 - 02 מגרה דוד
5831757 - 02 גדליהו שוורץ
5831758 - 02 גביבוב פרידה
5831759 - 02 קינן ליאורה