מספר טלפון


5831780 - 02 קוזוקין סלומון
5831781 - 02 גת טל ואמיר
5831782 - 02 סלע רחל
5831783 - 02 זילברמן משה ושולה
5831785 - 02 קירפיצ וב' אירנה
5831787 - 02 שוויקי מוחמד גאלב
5831788 - 02 שיאן צילה