מספר טלפון


5831861 - 02 ושדי דוד ומרסלה
5831862 - 02 גושציני עליזה
5831863 - 02 פולטוב ארסן
5831865 - 02 כהן יצחק וגלית
5831866 - 02 קרש מאהר עותמאן
5831868 - 02 קצנלנבוגן יהושע וגולדה
5831869 - 02 חי שאול וציונה