מספר טלפון


5831880 - 02 'פקס'
5831881 - 02 יעקב נווה
5831883 - 02 קיאלוה מרדכי
5831884 - 02 גל שמעון
5831886 - 02 חרסונסקי איליה
5831887 - 02 טוביה שמעון
5831888 - 02 פיצה רומי
5831889 - 02 אבישר איתן