מספר טלפון


5831890 - 02 בית הכנסת חפץ חיים של עולי גרוזיה
5831890 - 02 חפץ חיים בית הכנסת חפץ חיים של עולי גרוזיה
5831891 - 02 בינשטוק מרינה
5831892 - 02 פרץ יוסף
5831895 - 02 בגינקר גלינה ודוד
5831898 - 02 ג'עאפרה ג'מאל
5831899 - 02 ג'עפרה ג'מאל