מספר טלפון


5831910 - 02 גוראל חנן
5831911 - 02 עואד ג'ורג'
5831912 - 02 נגאר דר עליה
5831913 - 02 אסעד גאזי
5831914 - 02 מזרחי אפרים
5831915 - 02 בלה קירשנר
5831916 - 02 גאבר חסני
5831918 - 02 מירילשוילי יעקב
5831919 - 02 בן אורן מיכאל