מספר טלפון


5831920 - 02 דביר אילנה ואהרון
5831921 - 02 שוקרון מעיין ואליהו
5831922 - 02 פרידמן דניאל
5831923 - 02 שמואלי שבתאי
5831924 - 02 טהרני מרדכי
5831925 - 02 תותי יחזקאל
5831927 - 02 חננשוילי מגולי
5831928 - 02 אליאס ברוך
5831929 - 02 אסטנאבולי דאוד