מספר טלפון


5831940 - 02 סלמיה זהיר
5831941 - 02 קיסלמן משה
5831942 - 02 הרטשטיין בת שבע ואהרון
5831943 - 02 אבידן רחמים ובתיה
5831945 - 02 משמוש יצחק
5831947 - 02 מינץ יוליה ומיכאל
5831948 - 02 סייפי רגאי
5831949 - 02 אסעד גואהר