מספר טלפון


5831960 - 02 סידיס יעקב
5831961 - 02 מלומד חנה
5831962 - 02 חימי ניסים וברוריה
5831964 - 02 שם טוב אברהם
5831965 - 02 מוזס נפתלי
5831966 - 02 בן ציון מנגל
5831967 - 02 בן יעקב הדס ודן
5831968 - 02 מרדכי אורי
5831969 - 02 יחיא אברהם