מספר טלפון


5833010 - 02 סנדלר מכאל
5833011 - 02 דהאן יעקב ורחל
5833012 - 02 אליאסיאן שלמה וזיוה
5833013 - 02 מזרחי יעקב ועליזה
5833014 - 02 בן יוסף גבריאל ודוד
5833015 - 02 מרקדו ארתור ושירה
5833017 - 02 אבו עישה אלמחסן כאמל
5833018 - 02 עמר פנחס
5833019 - 02 עובדיה שאול