מספר טלפון


5833020 - 02 קרסנטי אברהם הרוה וטל
5833021 - 02 אמסלם שמעון וגוליט
5833023 - 02 חי עליזה
5833024 - 02 בסן ערן
5833025 - 02 כהן חיים
5833026 - 02 בדריה כפאח
5833027 - 02 אלישע יוסי ולורה
5833028 - 02 וחניש מישל וחיה
5833029 - 02 דוסתקם משה ואלנה