מספר טלפון


5833111 - 02 מוניות הולי לאנד
5833112 - 02 נידם רמי ורותי
5833113 - 02 נחמן דינה
5833115 - 02 אוחיון אלי ויונה
5833116 - 02 פקס) למזון) פרידה וחיים
5833117 - 02 גיראיסי 'גורג
5833118 - 02 אבו עישה נבילה
5833119 - 02 בן זקן דליה ועמוס