מספר טלפון


5833120 - 02 בצלאל סימה וששי
5833122 - 02 גסאן גאלב
5833123 - 02 יהודה וסימה דהן
5833125 - 02 צפורה אזולאי
5833126 - 02 קמחי רחל
5833127 - 02 לוינשטיין ליאורה ומרדכי
5833128 - 02 יעקובוב ספי
5833129 - 02 ואערי מנסור