מספר טלפון


5833130 - 02 שלמה כהן
5833131 - 02 וולה בע"מ המפעל אינטרקוסמא
5833131 - 02 אינטרקוסמא וולה בע"מ המפעל וולה
5833132 - 02 זסלבסקי פולינה
5833135 - 02 ג'ילדה סובחי נביל
5833136 - 02 גולדמן דנה
5833137 - 02 טרנטב ולדימיר
5833139 - 02 שם טוב מלכה ויואל