מספר טלפון


5833210 - 02 כורי עבדאללה אנטון
5833211 - 02 לאקס שלמה העניך ותמר
5833212 - 02 קולב ורד וברוך
5833213 - 02 ליטמנוביץ מאשה
5833214 - 02 מנשה יעקב
5833215 - 02 סרבנוגור יוסף רפאל
5833216 - 02 געברי עלמייה
5833217 - 02 איזביל בן שלוש
5833218 - 02 ידיד רבקה ומאיר
5833219 - 02 סטרלקה לידיה