מספר טלפון


5833240 - 02 אבו שלבק אסמה
5833242 - 02 מועלם יוסי
5833243 - 02 חדאד 'גורג
5833244 - 02 סמנדוייב אליהו
5833245 - 02 זלינגר אילן וצביה
5833246 - 02 פורטוב נלי
5833247 - 02 עקיבא שלמה וסינדי פזנר חיים
5833248 - 02 ברקון אילנה ויעקב
5833249 - 02 אבו שמסייה חאמד ונסרי