מספר טלפון


5833290 - 02 ניסים גליה ובועז
5833291 - 02 פררו אוה ושאול
5833292 - 02 (פקס) עפרונות ירושלים בע"מ
5833293 - 02 אסטמבולי מוחמד
5833294 - 02 קצב יוסף
5833295 - 02 רבי בועז
5833296 - 02 שרבאתי אנסאלם
5833297 - 02 זנטי אהובה
5833299 - 02 קלוטי השאם