מספר טלפון


5833430 - 02 אגודה להגנת איכות הסביבה
5833431 - 02 כהן משה ויהודית
5833432 - 02 שריסט פביאן
5833433 - 02 אינדמן אייזק
5833434 - 02 אליאב מלי ואבי
5833435 - 02 שרירו אגנס
5833437 - 02 פייגין זינובי וקלרה
5833438 - 02 הנדלר חיה ויוסף
5833439 - 02 קיפור דוד