מספר טלפון


5833470 - 02 מרמש חאזם
5833471 - 02 ורכובסקי ליליה
5833472 - 02 רודוי שמעון
5833473 - 02 קטן אליה סליבה
5833474 - 02 הלוי אברהם וחנה
5833475 - 02 קברשינסקי זלמן
5833476 - 02 שתייה עאדל דאנד
5833477 - 02 גוברמן אלכסנדר ולריסה
5833478 - 02 טל נעמי ואמנון
5833479 - 02 שלייפר לודמילה