מספר טלפון


5833510 - 02 חיים יהודית ואילן
5833511 - 02 וינוגרדוב פולינה
5833513 - 02 שולדרמן בתיה וישראל
5833514 - 02 יעקובוביץ נורית ויצחק
5833516 - 02 סוילם סעד
5833517 - 02 בדר איברהים
5833518 - 02 דפנה שמעון
5833519 - 02 וכליס נחום