מספר טלפון


5833550 - 02 עדנן רמדאן
5833551 - 02 חליאני אנרם
5833552 - 02 ליאני דוד
5833553 - 02 זרזר אורה
5833555 - 02 מלבב מרכז לטיפול בקשיש בקהילה
5833556 - 02 שלזינגר חדוה ואבי
5833559 - 02 ברוד אלכסנדר