מספר טלפון


5833580 - 02 אלקוויסמי חוסיין
5833581 - 02 'אבו אלחאג פאיזה
5833582 - 02 מרמש מחמד
5833583 - 02 היזמים ב מ א בע"מ
5833584 - 02 פקס) אפשטיין) דורית וספי
5833585 - 02 סידיס אילנה ורוני
5833586 - 02 אבו עיסה נאדר
5833587 - 02 צארלס צ'מבלי
5833588 - 02 דבסי דר אלי
5833589 - 02 טוגר איסנה