מספר טלפון


5833590 - 02 בורכוב רוזה
5833591 - 02 אדרי אנט
5833592 - 02 גולדשטיין מלכה ומנחם
5833593 - 02 סטראוס יעקב ואילה
5833594 - 02 אבו זייד חאלד
5833595 - 02 חייאיב אסתר
5833596 - 02 אחמיד נבילה
5833597 - 02 מזרחי יפה
5833599 - 02 שיינין אסיה