מספר טלפון


5833601 - 02 כדורי ליאור
5833602 - 02 יפהר אפרים ומאשה
5833603 - 02 אופנהיימר ממתקי ירושלים בע"מ
5833604 - 02 בן שימחון רוזה
5833605 - 02 הוכנר מישל ורויטל
5833606 - 02 דויטש אברהם בנימין
5833608 - 02 מוסלח סאלח