מספר טלפון


5833610 - 02 סלאח אוסמה
5833611 - 02 צדוק יגאל ומיכל
5833612 - 02 קלסיק חב' למסחר בע"מ וורלד
5833613 - 02 רונית רם
5833614 - 02 חבש סמיר
5833615 - 02 סלהב עמרן
5833616 - 02 נגאר מוחמד
5833617 - 02 עדינה וצבי שטויאר
5833618 - 02 שפיר מינה
5833619 - 02 סבאטייב וואדים