מספר טלפון


5833621 - 02 רוזנבלום מיכאל ודבורה
5833622 - 02 אלטמן דבי ורוני
5833624 - 02 נוה יעקב ממ
5833625 - 02 נווה יעקב
5833626 - 02 בן עמרם נחום
5833627 - 02 פינקיס שרה
5833628 - 02 אבו עיסה יאסר
5833629 - 02 רבאח (רבחי (מחמוד