מספר טלפון


5833640 - 02 קרסינסקי עדה
5833641 - 02 סילנסקי אסתר ומינה שמואל
5833643 - 02 בלישאוו בוריס
5833644 - 02 יוסף אדו לטיפה
5833645 - 02 אמיל קורט
5833646 - 02 הרבאווי חמדייה
5833647 - 02 יוסף חנה
5833648 - 02 געפר חסאם
5833649 - 02 שלומוב דבורה וחסיט