מספר טלפון


5833650 - 02 עסעס זריפה
5833651 - 02 משני אזדהאר
5833652 - 02 האגודה לקידום מנהלת שכונתית
5833653 - 02 עווידה יוסף עלי
5833654 - 02 הרוש משה ודינה
5833655 - 02 עוויס קנען דוד
5833657 - 02 מגל לאה
5833658 - 02 טרקום קלביאן
5833659 - 02 סמואלס מני