מספר טלפון


5833680 - 02 קודסי עאיישה
5833681 - 02 סירוטה משה וגיטל
5833682 - 02 גרטנר דוד וריקי
5833683 - 02 ארגון סעד
5833684 - 02 יוסף סקיזדה
5833685 - 02 עטה אבו שקר
5833687 - 02 שרם מלכה ויצחק
5833688 - 02 זנאנירי סמיר
5833689 - 02 אורבן פבול