מספר טלפון


5833690 - 02 שערי מלכא
5833691 - 02 בראקת וופא
5833692 - 02 עיד נאהדה
5833693 - 02 דויטיאשוילי מיכאל וחוה
5833694 - 02 לוי רבקה
5833695 - 02 עוודאללה עלי
5833696 - 02 חגית ואלי דוד
5833698 - 02 קליימן אלה
5833699 - 02 אהרוני שאול ועליזה