מספר טלפון


5833801 - 02 דוד עמליה
5833802 - 02 גרימברג אירינה
5833803 - 02 טלשיר רפאל
5833804 - 02 שמלה מרסל ונטלי
5833805 - 02 לימואי אבי
5833806 - 02 אוזן שרה
5833807 - 02 סנדוקה נאסר
5833808 - 02 עוודאללה יוסף