מספר טלפון


5833840 - 02 מאגד מגדי עלי
5833841 - 02 בית מרי לובל
5833842 - 02 בן ברוך יאיר
5833843 - 02 חוגה אברהם ומיכל
5833844 - 02 מוצרים קפואים סנפרוסט בע"מ
5833844 - 02 סנפרוסט בע"מ מוצרים קפואים
5833845 - 02 גבר מחמד חסן
5833848 - 02 אהרוני אלי וסימה