מספר טלפון


5833890 - 02 גית עבד אל כרים
5833891 - 02 בן נון הילדה
5833892 - 02 שרבאתי מייסר
5833893 - 02 גבאי חיים
5833894 - 02 שבתאי גוזף והלן
5833895 - 02 קגנוב מריה
5833896 - 02 בית ספר תיכון מקצועי
5833896 - 02 בית חנינה תיכון מקצועי
5833897 - 02 שלוסברג ברטרם
5833898 - 02 קנדל רוי