מספר טלפון


5833940 - 02 חגאזי מרים
5833941 - 02 בוצקובסקי לב
5833942 - 02 מרכז בריאות
5833942 - 02 סוכנות הסעד מרכזת ההכשרה המקצועית
5833943 - 02 סידני ראובן
5833944 - 02 יונה תמי
5833945 - 02 עואד עדאם
5833946 - 02 כהן יואל
5833947 - 02 עיד ראידה
5833948 - 02 פלדמן יונה