מספר טלפון


5833961 - 02 כהן שלום
5833962 - 02 מרדכי שרית ומאיר
5833963 - 02 ניב מרדכי
5833964 - 02 רוזנברג זוסמן
5833965 - 02 לוי דוד
5833966 - 02 איטקין ברוניסלבה וסימון
5833967 - 02 מוסך דיזל עטרות ירושלים בע"מ
5833968 - 02 מרכז קהילתי פסגת זאב מזרח
5833968 - 02 מתנס פסגת זאב מזרח מרכז קהילתי פסגת זאב מזרח
5833969 - 02 קואסמי אל) מוחמד עבד אל ג'באר)