מספר טלפון


5833971 - 02 גואלס חמדי עבד אלחמיד
5833973 - 02 פריברט יצחק ופרלה
5833974 - 02 כהן סימה
5833977 - 02 גמליאל רות
5833978 - 02 רוז קוריק
5833979 - 02 מישאלאין גלדיס