מספר טלפון


5833980 - 02 מזרחי איל
5833981 - 02 חיים נורית ומשה
5833982 - 02 גאבר אחמד
5833983 - 02 אבו לילה ואיל
5833984 - 02 סלרן השקעות
5833986 - 02 פרומט ברכה לילך
5833987 - 02 עווידה עסאם
5833988 - 02 שטסל מרדכי