מספר טלפון


5849620 - 02 דר יוסי
5849621 - 02 פונגה דיינה
5849622 - 02 מכלוף חנה
5849623 - 02 פחימה רחל
5849624 - 02 קפלן אפרת ואיתן
5849625 - 02 עבד אללה בראבלי
5849626 - 02 ליינר אפרים
5849627 - 02 גרשון גיל
5849628 - 02 חיים ושוהם קפלניקוב
5849629 - 02 משעל מוחמד עוסה