מספר טלפון


5849711 - 02 אבו רמילה גודי
5849712 - 02 רודוי אלכסנדר
5849713 - 02 אבו אסבע ראנייה
5849714 - 02 אחמד יוסף חמדאן
5849715 - 02 אהרון נחמה ומשיח
5849716 - 02 אוחנה הרצל
5849718 - 02 גואלי אפרים ומרים
5849719 - 02 סנדוקה מגדי