מספר טלפון


5849860 - 02 בר ארי עזריאל ויהודית
5849862 - 02 קרסנר רומן ורעיה
5849863 - 02 אוסטרובסקי אילנה
5849865 - 02 כהן אודליה וחיים
5849866 - 02 סוחייאק אורי
5849868 - 02 בניטה דוד
5849869 - 02 פיירוביץ ודים