מספר טלפון


5850880 - 02 כספי אברהם וסיגלית
5850881 - 02 אלימלך מוריס
5850882 - 02 בונדר אריה
5850883 - 02 ברונשטיין רומן
5850885 - 02 חסאן אבו גזלה
5850886 - 02 מרצי זכאי
5850887 - 02 ללום יהודית
5850888 - 02 ירבתי יאיר
5850889 - 02 והדן עודה