מספר טלפון


5852420 - 02 יעקובוב פולט
5852421 - 02 מועלם ויקטור
5852422 - 02 מזרחי אברהם ומיה
5852424 - 02 חלמסקי מיכאל
5852425 - 02 סבג אייל
5852426 - 02 ביליצקי שמואל ולילי
5852427 - 02 גלפונד פרידה
5852428 - 02 אלברק כאמל חילמי
5852429 - 02 אזואלוס חנה