מספר טלפון


5852430 - 02 עלי קוסבה סמי חסן
5852431 - 02 שמש שמואל
5852432 - 02 שימחיוב תמרה
5852433 - 02 יוסופוב רחמים ומרוסיה
5852434 - 02 קלוס גיטה וחיים
5852436 - 02 מיכל מזוז
5852438 - 02 אבו רמוז רואן
5852439 - 02 שרים צפא