מספר טלפון


5852810 - 02 בן שושן נאוה ושמואל
5852811 - 02 עווידה חאלד
5852812 - 02 המר אסתר ובנימין
5852813 - 02 ליטמן לזר ורבקה
5852814 - 02 עאבדין זכרייה
5852815 - 02 דאקה אברהים
5852816 - 02 אברמוב אמנון ונורית
5852817 - 02 ממן משה
5852818 - 02 כרמי ביקי
5852819 - 02 שפירא אליסה