מספר טלפון


5852840 - 02 פרוגי מחמוד
5852841 - 02 פרייא חיה ואלחנן
5852842 - 02 מורד רבקה
5852843 - 02 בכטאן עבד אללה
5852844 - 02 שלומוב פנחס
5852845 - 02 בוזו גון מרי
5852846 - 02 יעקובוב גרישה
5852847 - 02 ברושי אסתר ועוזי
5852849 - 02 מלאק צביה