מספר טלפון


5852850 - 02 גודסבלט קלמן
5852851 - 02 חיים ורחל זנגביל
5852853 - 02 יעקובוב נינה
5852854 - 02 אבו זהרייה אמינה
5852855 - 02 חזן ראובן
5852856 - 02 חולי אבי
5852857 - 02 אבו עיד אברהים
5852858 - 02 גולן סימה
5852859 - 02 מרגוק שירי