מספר טלפון


5852930 - 02 לוריא סופיה
5852931 - 02 אבו רמוז אסעד עבדאל
5852932 - 02 פסו חיים ומזל
5852933 - 02 גילאור דוד ואורלי
5852936 - 02 ישראלי דורית ודורון
5852937 - 02 קירשטיין לב ורחל
5852938 - 02 אדקידק יוסף
5852939 - 02 דוד מרים ויהונתן