מספר טלפון


5867001 - 02 ויטלסון חיה
5867002 - 02 גיבעול צפוני חדוה
5867003 - 02 שץ אהרון דוד
5867004 - 02 איבניצקי חנן
5867005 - 02 שלף דב ודבורה
5867006 - 02 גיאבלונסקי איגור
5867007 - 02 חסד יחיאל בע"מ
5867008 - 02 מוד ד"ר אסתר ואבתנדיל