מספר טלפון


5867140 - 02 ביבי עשירה ושלמה
5867142 - 02 סלם רפאל וססיליה
5867143 - 02 מיכה מאיר
5867144 - 02 אפשטיין תמה
5867145 - 02 מזרחי שמעון
5867146 - 02 אילוז יהודית
5867147 - 02 קרבטי אליעזר תד 42213
5867149 - 02 אסף בן נאה
5867149 - 02 מנחם שולמן