מספר טלפון


5867320 - 02 חבר דוד
5867321 - 02 רייטר חיה
5867322 - 02 זלצמן אפרים ורבקה
5867323 - 02 גריינימן חיים ואפרת
5867324 - 02 דהאן דוד וגילה
5867325 - 02 טרסיוק ניצן
5867326 - 02 כותה מזל
5867327 - 02 דרילמן יעקב ושרה
5867328 - 02 אסידו שמעון ורות
5867329 - 02 נחמיאס שמעון ומרים